انجمن ققنوس ( آتش بازی ممنوع )

🔥 انجمن ققنوس

🙏هنگام درست کردن آتش مواظب بچه ها باشید.
کودکان نمی دانند زغال چیست و می تواند باعث سوختگی شود .
یکی از علل شایع سوختگی کودکان افتادن در زغالهای داغ باقی مانده از درست کردن آتش است.

👈 برای روشن کردن زغال داخل منقل، هرگز از بنزین و الکل استفاده نکنید. زیرا این مواد بسیار فرار بوده و به صورت گاز در هوا پراکنده شده و به سرعت شعله ور می شوند. از ژل های مخصوص استفاده نمایید.

#لطفا_نشر_دهید.
#توصیه_های_ققنوسی
#پیشگیری_از_سوختگی
#یاد_بگیریم_نسوزیم.

🆔 https://t.me/ghoghnoosngo