انجمن ققنوس کیست؟

انجمن حمایت از بیماران سوخته، سازمانی مردم نهاد و داوطلبانه است که برای اطلاع رسانی در جهت پیشگیری از سوختگی و نیز کمک به درمان و بازتوانی افراد سوخته، به همت جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه های پزشکی و اجتماعی، از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.
تمامی فعالیت های انجمن، با کمک نیروهای داوطلب و بدون منافع مالی انجام می پذیرد.

انجمن دو هدف اصلی را پیگیری می کند:
۱_ پیشگیری
ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد، نزدیک به صفر باشد؛ ( آموزش عمومی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از سوختگی افراد جامعه )

۲_ بازگشت ( درمان و بازتوانی )
اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد. ( بازیابی، حفظ و ارتقای سلامت و زندگی فردی و اجتماعی افراد سوخته )

#انجمن_ققنوس
#درمان
#بازتوانی
#داوطلبانه
#پیشگیری
#سلامت_فردی