اول دی ماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی

? اول دی ماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی

✅عیادت معاونین اجتماعی و آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بیماران بستری در بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد

#خرم_آباد
#اول_دی_ماه
#پیشگیری_از_سوختگی
#حامی_ققنوس
#روز_ملی_پیشگیری_از_سوختگی

? https://telegram.me/ghoghnoosngo

photo_2017-12-22_21-53-20