آدزس دفتر انجمن: تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میرداماد – خیابان رشید یاسمی – بیمارستان سوختگی شهید مطهری – ساختمان اداری – طبقه دوم – مرکز تحقیقات سوختگی – دفتر انجمن حمایت از بیماران سوخته

شماره تماس : ۸۸۷۷۰۰۴۹ – ۰۲۱

آدرس ایمیل:
Info@bpsa.ir
ngo.bpsa@gmail.com

life@ghoghnoosngo.com