حمایت مستقیم مالی #۹۶۱۰۱*۷۸۰*

انجمن ققنوس(جمعیت حمایت از بیماران سوخته) امكان حمايت مستقيم مالی از بیماران سوخته با شماره گيری کد #۹۶۱۰۱*۷۸۰*📱براى شما خيرين و همراهان بيماران نیازمند سوخته را فراهم ساخت.

🌸قلب های مهربان شما حامی بیماران سوخته🌸