خدمات انجمن ققنوس(جمعیت حمایت از بیماران ققنوس)

انجمن ققنوس (جمعيت حمايت از بيماران سوخته )برگزار می نمايد :
– كارگاه آموزش خياطی
– كارگاه آموزش آشپزی
– كارگاه آموزش پتينه روی اجسام
– كارگاه آموزش عکاسی
کارگاه آموزش دف
🙏 جهت حمايت از بيماران دچار آسيب های سوختگی و آموزش مهارت های شغلی به آنان،كارگاه های فوق رايگان برگزار می شود .
جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره های زير تماس حاصل فرماييد .

۰۲۱-۴۰۲۲۷۸۶۹
۰۲۱-۴۰۲۲۷۸۷۰