خدمت ویژه انجمن ققنوس: مشاوره ی رایگان به بیماران سوختگی

انجمن ققنوس (جمعیت حمایت از بیماران سوخته )به منظور حمایت از بیماران سوختگی خدمات روانشناسی و مشاوره را به صورت رایگان روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در کلینیک بیمارستان شهید مطهری برگزار میکند .این خدمات جهت بهبود وضعیت بیماران ،خانواده هایشان و همچنین پرسنل محترم بیمارستان ارائه میگردد.برای هماهنگی های بیشتر با شماره ۸۸۷۷۰۰۴۹ تماس به بگیرید . https://telegram.me/ghoghnoosngo