درد و دل ققنوس

سوختگی درد، خرج و زحمت دارد. تازه معلوم نیست چه زمانی از شر عوارض اش راحت شویم. حالا فکر کنید که کودک عزیز ما سوخته باشد، ما بیش از او باید درد و‌ رنج را تحمل کنیم. شاید برای یک عمر، هر بار که پسر عزیز ما درد بکشد می میریم و زنده می شویم، هر بار که دختر دسته گل ما، خجالت زده از زخم سوختگی اشکی بریزد، باید پا به پای او اشک بریزیم.

#انجمن_ققنوس
#جمعیت_حمایت_از_بیماران_سوخته
#سوختگی #دختر #پسر #کودکان #جراحی_پلاستیک #درمان

https://t.me/ghoghnoosngo

IMG_20161121_131308