دستور صریح رئیس جمهور در پی اتش سوزی پلاسکو

photo_2017-01-19_14-56-14در پی آتش سوزی در ساختمان پلاسکو و دستور صریح رئیس جمهور برای تعیین مقصران، متن بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها جهت اطلاع عموم بازنشر میشود.
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۱ تیرماه ۴۴ با اصلاحات بعدی

– اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهرها باشد.
تبصره: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود، به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار مناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه و رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد.
انجمن ققنوس درخواست می کند مرجعی به جز وزارت کشور مسئول پیگیری علل این حادثه باشد
حداقل انتظار انجمن استعفای شهردار و وزیر کشور است
تا چه زمانی تقصیر ها را به گردن این و آن می اندازیم
چرا بعد از ده بار و به روایتی سی بار تذکر، اقدام قانونی انجام نشده است

https://telegram.me/ghoghnoosngo