دکتر محمد جواد فاطمی “یک نفر هم زیاده”

🌹انجمن ققنوس🌹

بیایید همه با هم سوختن را از چهارشنبه سوری حذف کنیم.

#کمپین_چهارشنبه_سوری_ایمن
#چهارشنبه_سوری_ایرانی
#ققنوس #آتش_نشانی #شاد #حمایت #همه_با_هم #نوجوان #جوانان #کودکان #انجمن_حمایت_از_بیماران_سوخته
#آموزش #پیشگیری #همبستگی #ایران #تهران #سفیر_ققنوس_باشید