روز جهانی کودک مبارک.

🌹 انجمن ققنوس

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است ، این یک هدیه ی ایزدی است ، پس آنرا از کودکان نگیریم . . .

🙏 كودكان به يادگيرى علاقه مند هستند، پيشگيرى از سوختگى را از همان كودكى به آن ها آموزش دهيد.

🥰روز جهانى كودك مبارك🎉🌸

#کودک
#پیشگیری
#زیبایی
#آموزش
#ایرانی
#انجمن_ققنوس
#مهر

🆔 https://t.me/ghoghnoosngo