سوختگی هم یک اتفاق است…

🔥سوختگی هم یک اتفاق است همانند بسیاری از حوادث دیگر، گاه بسیار دردناکتر گاه بسیار جبران ناپذیرتر
🔥سوختگی در کمین است همین بس که بدانیم کمینگاهش کجاست.

🍀انجمن ققنوس (جمعیت حمایت از بیماران سوخته) مسیری در پیش گرفته که بیشتر بدانیم و کمتر طعمه سوختگی شویم.
📋برای یاری این خانواده میتوانید از فرم زیر اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.
👇🏼
https://goo.gl/forms/Zcf0ULxU6hBZ7ev12

🆔 https://telegram.me/ghoghnoosngo