سوختگی یک مشکل جهانی سلامت است.

✍🏼 سوختگی یک مشکل جهانی سلامت است و در رده چهارم صدمات بعد از تصادف، افتادن از بلندی، و دعوا قرار می گیرد. هند، بنگلادش، پاکستان و بعضی کشورهای آمریکای لاتین بیشترین آمار سوختگی را دارند، نکته مهم اینست که سوختگی قابل پیشگیری است. کشورهای توسعه یافته توانسته اند با اقداماتی میزان سوختگی را کاهش دهند و از مرگ و میر بکاهند که در آینده به این اقدامات اشاره خواهیم کرد.
🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

🌸 https://t.me/ghoghnoosngo