عیادت از بیماران بیمارستان شهید مطهری توسط معاون محترم امور اجتماعی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

اول دی ماه، عیادت از بیماران بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری

با حضور جناب آقای دکتر ایازی معاون محترم امور اجتماعی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر جمالی مدیر کل سازمان های مردم نهاد سلامت، جناب آقای دکتر محمدجواد فاطمی ( ریاست محترم انجمن ققنوس )، جناب آقای دکتر مصطفی د مرده ئی ( ریاست بیمارستان شهید مطهری )

 

انجمن ققنوس ( جمعیت حمایت از بیماران سوخته )

 

 

photo_2018-12-22_05-59-54