فرم عضویت و همکاری در روابط عمومی

نام و نام خانوادگی*

سن

شماره ثابت*

شماره همراه*

شماره تماس محل کار*

رشته تحصیلی*

شغل

آدرس پست الکترونیکی شما

زمینه ی علاقه مندی برای همکاری با کمیته ی روابط عمومی*