مراکز درمانی مربوط به حمایت از بیماران سوخته عبارتست از:

ردیف

نام

آدرس

ریاست

آدرس اینترنتی بیمارستان

شماره
تماس

۱

بیمارستان
امام خمینی
ارومیه

ارومیه – بلوار آیت ا…مــدرس – بلوار ارشاد – صندوق پستی : ۸۹۳۹۷-۵۷۱۵۷

آقای
دکتر زرین

Emam.umsu.ac.ir

 

شماره فکس : ۳۳۴۵۷۲۷۷- ۰۴۴

شماره بیمارستان : ۳۳۴۶۹۹۳۱ – ۰۴۴

شماره ریاست: ۳۳۴۶۹۹۳۵ – ۰۴۴

۲

بیمارستان
دکتر فاطمی

اردبيل –  ایستگاه سرعین ؛ خيابان امام خميني (ره ) ، نرسیده به ميدان شريعتي ، مركز آموزشي و درماني دكتر فاطمي،کدپستی۵۶۱۴۷۳۳۷۷۵

دکتر اخوان
اکبری

arums.ac.ir/fa/fatemi/

شماره فکس :    ۳۳۲۳۲۶۷۰ -۰۴۵

شماره بیمارستان :۳۳۲۳۹۰۳۳ ۰۴۵

شماره ریاست : ۳۳۲۳۳۰۳۲ – ۰۴۵

۳

بیمارستان
کوثر سمنان

شهرستان سمنان – شهرک گلستان بلوار امین-بیمارستان کوثر

دکتر
ابوالفضل
عبدالله پور

kosarhos.semums.ac.ir

شماره فکس :۳۳۴۳۷۸۳۷- ۰۲۳

شماره بیمارستان :  ۳۳۴۳۷۸۲۱ -۰۲۳

شماره ریاست:  ۳۳۴۳۷۸۵۹-۰۲۳

۴

بیمارستان
بعثت


همدان،میدان رسالت،بلوار شهید مطهری، جادهمزدقینه،
بیمارستان بعثت

دكتر علیرضا
یاوری کیا

besat.umsha.ac.ir

شماره فکس :۳۲۶۷۱۷۱۷- ۰۸۱

شماره بیمارستان :۳۲۶۴۰۰۲۰ -۰۸۱

شماره ریاست : ۳۲۶۷۲۲۱۱ – ۰۸۱

۵

امام
موسی کاظم

اصفهان,خ كاوه، تقاطع غير
همسطح شهيد چمران،خيابان كاوه به سمت ميدان شهدا

دكتر
فريدون
عابديني

Savaneh.mui.ac.ir

شماره فکس : ۳۳۴۵۸۸۰۳- ۰۳۱

شماره بیمارستان : ۳۳۴۵۷۶۷۰ -۰۳۱

شماره ریاست : ۳۳۴۵۸۸۰۴  – ۰۳۱

شماره فکس ریاست : ۳۳۴۵۰۸۹۵-۰۳۱

۶

بیمارستان
شهید مدنی

کرج، جهان شهر،بلوار
ماهان، میدان شهید مدنی

دكترمحسن
عمادالدین

madani.abzums.ac.ir

شماره فکس : ۳۴۴۲۶۹۷۹- ۰۲۶

شماره بیمارستان : ۳-۳۴۴۲۷۰۰۲-۰۲۶

۷

امام
رضا

مشهد،خيابان ابن سينا، ميدان امام رضا (ع) كدپستي:۹۱۳۷۹۱۳۳۱۶

دكترعبداله
بهرامی

 

imamreza.ajaums.ac.ir

شماره فکس : ۳۸۵۹۱۰۵۷- ۰۵۱

شماره بیمارستان : ۳۸۰۲۲۰۰۰ -۰۵۱

شماره ریاست :  ۳۸۵۴۴۶۶۵- ۰۵۱

۸

زارع

ساری :کیلومتر ۵ جاده ساری،نکا -مرکز روانپزشکی و سوختگی
زارع

دکتر جواد
ستاره

 

h-zareh.mazums.ac.ip

شماره فکس : ۳۳۲۸۴۱۰۲- ۰۱۱

شماره بیمارستان: ۹-۳۳۲۸۳۸۸۶-۰۱۱

شماره ریاست :  ۳۳۲۸۰۷۱۱-۰۱۱

۹

قطب
الدین
شیرازی

شیراز،خیابان فخرآبادی شرقی ،۵۴۷۳۳-۷۱۶۳۸

 

دکتر باقر
نسیمی

http://hburn.sums.ac.ir

شماره فکس : ۳۸۲۱۷۰۹۰- ۰۷۱

شماره بیمارستان:۴۲-۳۸۲۱۹۶۳۸ -۰۷۱

شماره ریاست :۳۸۲۱۷۰۹۰ ۰۷۱

۱۰

شهید
صدوقی
سوختگی

یزد، بلوار شهید پاکنژاد

دکتر سید
کاظم کاظمی

 

ssu.ac.ir/burn

شماره فکس : ۳۵۲۵۶۵۵۵ -۰۳۵

شماره بیمارستان :۳۵۲۵۰۰۹۳-۰۳۵

شماره ریاست :  ۳۵۲۴۷۱۸۰- ۰۳۵

۱۱

امام
خمینی

کرمانشاه خیابان نقلیه

دکتر تورج
احمدی جویباری

imamkhomaini.kums.ac.ir

شماره فکس :۳۷۲۲۴۵۱۶- ۰۸۳

شماره بیمارستان : ۳۷۲۸۳۶۰۲ – ۰۸۳

شماره ریاست :  ۳۷۲۷۹۱۰۴ ۰۸۳

۱۲

 

شفا
کرمان

میدان کوثر، بلوار
کوثر

 دکتر
اطمینان

http://sh.kmu.ac.ir

شماره فکس : ۳۲۱۱۵۸۰۳- ۰۳۴

شماره بیمارستان : ۳۲۱۱۵۷۸۰ -۰۳۴

شماره ریاست :  ۲-۳۱۲۱۷۲۸۱- ۰۳۴

۱۳

امام
رضا بیرجند

خراسان جنوبی،بیرجند،
خیابان طالقانی، بیمارستان طالقانی

دكتر جلال
احمدی

 

emamreza.bums.ac.ir/

شماره فکس : ۳۲۲۲۶۸۹۸- ۰۵۶

شماره بیمارستان : ۳۲۲۲۶۷۷۶ -۰۵۶

شماره ریاست :  ۳۲۲۲۶۵۹۶ ۰۵۶

شماره فکس ریاست:۳۲۲۲۷۷۶۹ -۰۵۶

۱۴

ولایت
رشت

رشت ،خیابان نامجو ، چهاراه پورسینا،مرکزآموزشی پژوهشی درمانی ولایت

دکتر
محمد رضا
مبین

gums.ac.ir/velayat

شماره فکس : ۳۳۳۶۸۵۴۰- ۰۱۳

شماره بیمارستان : ۳۳۳۶۸۸۶۰ -۰۱۳

شماره ریاست : ۳۳۳۶۸۶۳۳ -۰۱۳

۱۵

بیمارستان
طالقانی
اهواز

استان خوزستان ،اهواز ،
امانیه ، خیابان مستعان ، صندوق پستی۱۱۱۵۱-۶۱۳۳۹

دکتر
زهرا بزرگ
زاده

 

taleghani.sbmu.ac.ir

شماره فکس : ۳۳۳۳۶۰۵۴- ۰۶۱

شماره بیمارستان : ۳۳۳۳۰۸۸۷ -۰۶۱

شماره ریاست :   ۳۳۳۳۹۹۸۸ – ۰۶۱

۱۶

سوانح
سوختگی
گناوه


بوشهر،شهرستان گناوه،
کیل.متر ۵ جاده گناوه،برازجان،
بیمارستان گناوه

دكتر
غلامرضا
غلامی

 

savanehhp.bpums.ac.ir

شماره فکس : ۳۳۱۲۴۶۰۴-۰۷۷

شماره بیمارستان :۱-۳۳۱۲۴۶۰۰-۰۷۷

شماره ریاست :  ۳۳۱۲۴۶۰۰-۰۷۷

شماره ریاست: ۷۷۶۶۶۱۳-۰۹۱۷

۱۷

سینا

تبریز,خ آزادی مابینخ شهید
منتظری وحافظ

دکتر
مسعود
دینوری

sinahosp.tbzmed.ac.ir

شماره فکس : ۳۵۴۱۲۱۵۱- ۰۴۱

شماره بیمارستان :۵و۳۵۴۱۲۱۰۳ -۰۴۱

شماره ریاست :  ۳۵۴۱۲۱۴۰-۰۴۱

۱۸

آیت ا..
موسوی

زنجان-جاده گاوازنگمرکز
آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آيت ا
موسوی

دکتر
محمدرضا
جمشيدی

Mousavihospital/zums.ac.ir

شماره فکس : ۳۳۱۳۱۲۰۲- ۰۲۴

شماره بیمارستان : ۱-۳۳۱۳۰۰۰۰-۰۲۴

شماره فکس ریاست: ۳۳۱۳۱۲۰۳ -۰۲۴

شماره ریاست :۱۳-۳۳۱۳۱۲۱۲ -۰۲۴

۱۹

بیمارستان
توحید

کردستان،سنندج، بیمارستان توحید

دکتر
حیدری

muk.ac.ir/Muk/Hospitals/Tohid

شماره فکس : ۳۳۲۲۷۱۱۸-۰۸۷

شماره بیمارستان :۱۵-۳۳۲۸۶۱۱۲-۰۸۷

شماره ریاست :  ۳۳۲۳۱۱۱۰- ۰۸۷

۲۰

شهدای
عشایر
لرستان

لرستان،خرم آباد، خیابان انقلاب، بیمارستان شهدای عشایر

دكتر
فریبرز
رشنون

shohada.lums.ac.ir

شماره فکس : ۳۳۲۲۰۱۰۵- ۰۶۶

شماره بیمارستان : ۴-۳۳۲۳۶۴۰۲- ۰۶۶

شماره ریاست :  ۳۳۲۲۰۱۰۵- ۰۶۶

۲۱

نکوئی

هدایتی

قم ، خیابان طالقانی (اذر)، جنب
میدان میرزای قمی

 

دکتر
صفدری

nekuei.muq.ac.ir

شماره فکس : ۳۷۲۱۱۰۶۹- ۰۲۵

شماره بیمارستان : ۳۷۱۱۸۱ -۰۲۵

شماره ریاست :  ۳۷۱۱۸۲۵۴- ۰۲۵

۲۲

خاتم
الانبیا
زاهدان

زاهدان، بلوار جام جم، بیمارستان خاتم الانبیا

دکتر
رضا نژاد

khatam.zaums.ac.ir

شماره فکس : ۳۳۲۲۰۵۰۴- ۰۵۴

شماره بیمارستان : ۴-۳۳۲۲۳۰۰۱-۰۵۴

شماره ریاست :  ۳۳۲۲۹۶۸۱-۰۵۴

۲۳

شهید محمدی
هرمزگان

بندرعباس- بلوارجمهوری
اسلامی – مرکزآموزش درمانی شهید محمدی

دکتر
سعید کاشانی

www.shmh.hums.ac.ir

شماره فکس : ۳۳۳۴۵۰۱۰-۰۷۶

شماره بیمارستان :۷ ۳۳۳۴۷۰۰۱ -۰۷۶

شماره ریاست :  ۲-۳۳۳۴۵۰۰۱- ۰۷۶

شماره فکس ریاست : ۳۳۳۴۵۰۰۳

۲۴

شهید
رجائی قزوین

قزوین-انتهای خیابان پادگان

دکتر
علیزاده

hosrajaee.qums.ac.ir

شماره فکس : ۳۳۳۵۹۵۵۷-۰۲۸

شماره بیمارستان : ۳۳۳۳۵۸۰۰ -۰۲۸

شماره ریاست :  ۳۳۳۳۲۱۶۶- ۰۲۸

۲۵

بیمارستان
چمران

تهران – م نوبنيادخ صنايع  )اقدسيه)

به علت نظامی
بودن نام رئیس بیمارستان
گفته نمیشود

www.chamranhospital.ir

شماره فکس : ۲۲۹۳۶۳۶۶-۰۲۱

شماره بیمارستان :۲۲۹۳۷۰۳۴-۰۲۱

شماره ریاست :  ۲۷۹۵۲۲۲۲-۰۲۱

۲۶

مهر

تهران- خيابان وليعصرخيابان زرتشت غربي

دکتر
سهراب
شیبانی

www.mehrhospitaltehran.com

شماره فکس : ۸۸۹۶۹۱۵۵-۰۲۱

شماره بیمارستان : ۸۸۹۶۰۰۸۰-۰۲۱

شماره ریاست :  ۸۲۴۵۲۲۲۲-۰۲۱

۲۷

آپادانا

تهران – خ سپهبد قره نی – نبش سپند پلاک ۳۷

دکتر
کریمی

www.hospitalapadana.com

شماره فکس : ۸۸۹۰۴۵۶۴-۰۲۱

شماره بیمارستان : ۸۸۸۲۷۰۴۵-۰۲۱

شماره ریاست :  ۸۸۸۲۷۰۴۵-۰۲۱

۲۸

شهدای
یافت آباد

تهران – يافت آبادخ الغديرنرسيده به خيابان حسين باقري

دکتر
سید رضا
مطهری

hospya.iums.ac.ir

 

شماره فکس : ۶۶۸۰۷۸۵۱-۰۲۱

شماره بیمارستان : ۶۶۸۰۶۳۲۲-۰۲۱

شماره ریاست :  ۶۶۸۰۶۵۵۶-۰۲۱