مسئولیت اجتماعی، گروه صنعتی گلرنگ

‍ انجمن ققنوس

🌷 وقتی شرکت های بزرگ و موفق کسب و کار به مسئولیت اجتماعی خود می پردازند.
گروه صنعتی گلرنگ همراه و همدل بیماران سوخته.
🌷 وقتی پرواز يك روح بزرگ بهانه اى براى آشنايى با بیماران سوخته می شود. بنیان امید نشانه ای است از اين حقيقت كه “بعد از رفتن هم می توان خیر باقی ماند‌‌.”
🙏 امید است با پیوستن همراهانی بیشتر، جوابگوی نیازهای مالی و معنوی تعداد بیشتری از بیماران نیازمند سوختگی کشور باشیم.
انجمن ققنوس به امید آینده ای روشن قدم بر این راه دشوار نهاده است و همراهان و همدلانش را می خواند.

IMG_6391

#انجمن_ققنوس
#گلرنگ
#صنعتی
#مالی_معنوی
#خیرین
#داوطلبانه