پیشگیری از سوختگی را یاد بگیریم.

🕯 شمع

شمع‌هاي درحال سوختن، شايد در نگاه اول زيبا به‌نظر برسند ولي حقيقت اين است كه وقتي آنها را در اتاق‌خواب يا كنار لوازم قابل‌اشتعال قرار مي‌دهيد، قابليت ايجاد آتش در آنها پديد مي‌آيد.

از ديدگاه آمار:

عامل ٥‌درصد از آتش‌سوزي‌هاي خانگي و ٣‌درصد از مرگ‌هاي ناشي از آن، شمع‌هاي زيباي درحال سوختن است.

راه‌حل:

از جاشمعي‌هايي كه قابليت اشتعال دارند، استفاده نكنيد. فقط مواقعي كه در منزل هستيد و بيداريد، شمع روشن كنيد. شمع‌ها را حداقل يك‌متر دورتر از مواد قابل اشتعال قرار دهيد. نزديک پرده‌ها و كنار مبلمان شمع روشن نكنيد. اگر از جاشمعي‌هاي ديواركوب يا آويز استفاده مي‌كنيد، حواس‌تان باشد كه صحيح و با دقت به ديوار يا سقف وصل‌شان كنيد تا باز شدن و سرنگوني آنها، سبب آتش‌سوزي نشود.

#لطفا_در_انتشار_این_خبر_ما_را_یاری_دهید
#پیشگیری_را_به_کودکان_آموزش_دهید.
#حمایت_از_بیماران_سوخته_ققنوس
#لطفا_نشر_دهید

🆔https://telegram.me/ghoghnoosngo