پیشگیری از سوختگی

‍ 🌹پیام پیشگیری 🌹

#درب های #کابینت را با #دستگیره های مخصوص ببندید.کودکان از کابینت برای بالا رفتن و رسیدن به #وسایل روی آن مانند #سماور، #کتری و … استفاده می کنند.
بیایید پیشگیری از سوختگی را از کودکی به فرزندانمان آموزش دهیم.

IMG_20161122_180557