پیشگیری بهتر از درمان

انفجار گاز تجمع یافته در محیط بسته

یکی دیگر از اتفاقاتی که مکررا باعث سوختگی افراد می شود و گاه ممکن است باعث سوختگی چندین نفر به صورت توام گردد انفجار گاز تجمع یافته در محیط بسته می باشد. معمولا ماجرا به این صورت می باشد که شیر گاز برای مدتی باز مانده و مقادیر زیادی گاز در محیط منزل تجمع پیدا می کند و ساکنین منزل در زمان ورود به خانه بدون توجه به بوی گاز، اقدام به زدن کلید برق، جهت روشن کردن چراغ منزل می نمایند غافل از اینکه همین زدن کلید برق باعث ایجاد جرقه کوچکی خواهد شد که منجر به بروز انفجار بزرگی در منزل می گردد و در چنین حالتی ساکنین منزل دچار سوختگی خواهند شد.

🔴 همیشه قبل از خروج از منزل یا قبل از خواب وسایل گازسوز را کنترل کنید.

🔴 در زمان ورود به منزل به بوی محیط توجه کنید. گاز بوی تندی شبیه بوی سیر دارد در صورت استشمام چنین بویی هرگز کلید برق را نزنید و هیچ وسیله برقی را روشن نکنید همینطور به هیچ وجه از کبریت یا فندک استفاده نکنید.

🔴مناسب ترین اقدام در چنین وضعیتی بستن شیر گاز و باز کردن درب و پنجره ها برای خروج گاز از محیط می باشد.