چرا آدم ها میسوزند؟

چرا آدم ها می سوزند ؟

افتادن کودک در داخل دیگهای بزرگ غذا!
یکی از حوادث تکراری که منجر به سوختگی در کودکانِ خردسال می گردد. افتادن کودک در داخل دیگهای بزرگ غذاست معمولاً ماجرا به این ترتیب است که دیگ بزرگی از آش یا شیر داغ یا آب جوش بر روی زمین گذاشته شده است و کودکِ بی اطلاع از خطر بزرگی که در نزدیکی وی است در حین بازی از عقب به دیگ مذکور برخورد کرده و از پشت به داخل دیگ می افتد.
در چنین حالتی تا کودک را از داخل دیگ خارج نمایند دچار سوختگی شدید و وسیعی می گردد. این اتفاق در زمانهایی از سال که غذای نذری با حجم زیاد پخته می شود بیشتر رخ می دهد.
برای پیشگیری از این حادثه تلخ می توان موارد زیر را در نظر داشت:
ــ هرگز کودکان را در محل آشپزی رها نکنیم.
ــ در زمان پختن آش و غذای نذری و از این دست غذاهایی که حجم زیادی دارند و نیاز به دیگهای بزرگ هست از حضور کودکان در نزدیک محل پخت و پز اجتناب نماییم.
ــ کودکان را از خطری که در کمین آنهاست آگاه نماییم.
ــ درب دیگهای مذکور را بگذاریم.

https://telegram.me/ghoghnoosngo