انجمن حمایت از بیماران سوخته امیدوار است بتواند در کاهش میزان سوختگی، بهتر شدن پیشگیری، آموزش عمومی، بهبود درمان و حمایت مادام العمر از بیماران سوخته گامهای مؤثری بردارد.

در این راستا انجمن امید دارد به اهداف زیر دست یابد .

الف ) کاهش میزان سوختگی هر سال ۵% نسبت به سال قبل ( با برگزاری کلاسهای آموزشی , کمک علمی به استانداردسازی وسایل گرمایشی و محیط فیزیکی )

ب ) کمک به ارتقا و خدمات درمانی بیماران سوخته

با رایزنی و همکاری مستمر با وزارت بهداشت سازمانهای بیمه گر و بیمارستانهای سوختگی

ایجاد صندوق مالی خیرین و کمک به تهیه لوازم ضروری مثل لباس سوختگی برای بیماران بی بضاعت ( هر سال کمک به ۵۰ تا ۱۰۰ بیمار سوخته )

همچنین مشارکت و همکاری در طرحهای تحقیقاتی و علمی برای بهبود و پیشرفت روشهای درمانی

ج ) حمایت طولانی از بیماران سوخته

این حمایت شامل کمک به حفظ عملکرد روحی – روانی با انجام مشاوره های روانشناسی (رایگان ) کمک به واحد مددکاری بیمارستانهای سوختگی , استفاده از صندوق خیرین برای کمک به بیماران بی بضاعت جهت انجام جراحی پلاستیک – فیزیوتراپی طولانی( یا کاردرمانی ) و ……. می باشد .

و در کنار این برنامه ایجاد فضای آموزش و کسب و کار برای بیماران سوخته ای که امکان برگشت به مشاغل قبلی را ندارد یا …

این چشم انداز کیفی انجمن است , ما برای رسیدن به این اهداف , از شاخص های کمی هم استفاده می کنیم و بیش از همه امید به استعانت حضرت حق و یاری دوستان داریم .

تیرماه ۹۴