چهارشنبه سوری، یک نفر هم زیاده

🌹انجمن ققنوس🌹

#یکنفرم_زیاده
#کمپین_چهارشنبه_سوری_ایمن
#چهارشنبه_سوری_ایرانی
#ققنوس #آتش_نشانی #شاد #حمایت #همه_با_هم #نوجوان #جوانان #کودکان #انجمن_حمایت_از_بیماران_سوخته
#آموزش #پیشگیری #همبستگی #ایران #تهران #نوروز #سال_نو #سفیر_ققنوس_باشید
#ققنوسی_های_عزیز_لطفا_نشر_دهید

🆔 https://telegram.me/ghoghnoosngo