بایدها و نبایدهای سوختگی

 

کارهایی که هنگام سوختگی نباید انجام داد:

 • نبایددرمحل سوختگی شدیدازپماد٬کره٬یخ٬دارو٬خمیردندان٬کرم٬اسپریهای روغنی ویاهرگونه درمان خانگی استفاده کرد
 • نبایدبه محل سوختگی فوت کردویابه سمت آن سرفه کردیانفس کشید
 • نبایدتاولهای سوختگی ویاپوستهای اسیب دیده ومردی روی آنرا دستکاری کرد
 • نبایدلباسهایاپارچه ای راکه به محل سوختگی چسبیده٬به زورجداکرد
 • نبایدبه کسی که دچارسوختگی شدیدشده ازراه دهان مایعات یاخوراکی داد
 • نبایدسوختگی خیلی شدیدرادرآب خیلی سردقرارداد. اینکارمیتواندباعث شوک شود
 • نبایدزیرسرکسی که احتمال سوختگی مجاری تنفسی دارد بالش قرارداد. اینکارممکن است باعث بسته شدن راه تنفس شود

 

چه زمانی باید کمک پزشکی درخواست کرد؟

 • زمانی که سوختگی خیلی وسیع است(به اندازه یکف دست بیماروبزرگترازآن)
 • درسوختگی شدید(درجه۳وبالاتر: دارای تغییررنگ پوست به رنگ سیاه یاسفید)
 • درمواردی که مطمئن نیستیدکه سوختگی شدیداست یاخیر
 • درسوختگی باموادشیمیایی یا برق گرفتگی
 • درمواردی که علایم شوک وجوددارد
 • درصورتی که فرد در دود ناشی ازسوختگی تنفس کرده است
 • درمواردی که احتمال آزارجسمی (کودک آزاری و…) به عنوان علت سوختگی وجود دارد
 • درصورتی که بیمار سوختگی دارای علایم جسمی دیگری هم باشد
 • درصورتیکه۴۸ساعت بعدازسوختگی های خفیف هنوز درد وجوددارد
 • درصورت بروزعلائم عفونت شامل تب٬وجودچرک درمحل سوختگی٬ تشدیددرد٬ تورم غددلنفاوی٬گسترش قرمزی اطراف محل سوختگی
 • درصورت وجود علائم دهیدراتاسیون (ازدست رفتن آب بدن) شامل: کاهش میزان ادرار٬گیجی٬خشکی دهان وپوست٬سردرد٬احساس سرگیجه وسبک شدن سر٬تهوع بایابدون استفراغ٬تشنگی
 • درصورتی که فرد سوخته درگروه سنی اطفال یا سالمندان باشد
 • درصورتی که فرد سوخته ضعف سیستم ایمنی داشته باشد

 

نکاتی برای پیشگیری از سوختگی:

 • در تخت خواب سیگارنکشید
 • ازسیستمهای تشخیص دود درمنزل استفاده کنید وآنهارا به طوردوره ای بررسی کنید تا از کارکرد آن مطمئن شوید
 • یک دستگاه کپسول آتش نشان درمنزل درمحل مناسب داشته باشید وکار کردن با آنرا فرا بگیرید
 • دمای آب آبگرم کن یا موتور خانه را بالاتر از ۵۰ درجه سانتیگراد قرار ندهید و هر بار قبل از استفاده از آبگرم دمای آن را ابتدا امتحان کنید
 • موادشیمیایی٬شوینده ها ورنگها را درظرف های مناسب و درمکان هایی با تهوبه خوب قراردهید
 • اگر وسایلی در منزل دارید که بنزین یا سوخت مصرف میکنند مانند ماشین چمن زنی و… احتیاط و ایمنی را در مصرف ونگهداری آنها رعایت کنید
 • از نگهداشتن بنزین در انباری و فضاهای مشابه خود داری کنید
 • از فیوزهای برق مناسب با حجم مصرف برق استفاده کنید
 • از پریزهای برق دارای محافظ ودارای سیمارت استفاده کنید
 • سیم های برق را از روی زمین رد نکنید و از دسترس دور نگهدارید
 • مواد قابل اشتعال در محیط خود را بشناسید و ایمنی را در مورد آنها به کار ببرید نظیر گاز فندک و…
 • آتش بازی کنید
 • کودکان خرد سال ممکن است سعی کنند ازکابینت آشپزخانه بالا بیایند ودر تماس با آبجوش و ظروف داغ قرار بگیرند. ممکن است درحین بالا آمدن دستگیری ظروف را بگیرند و آب جوش روی آنها برگردد. دستگیری ظروف آشپزخانه را در جهت مخالف کابینت قرار دهید که کودکان نتوانند‌ آنها را بگیرند
 • کودکان ممکن است اشیا داغ مانند اتو ودستگیره فر را بگیرند. هنگام استفاده از این وسایل مراقب کودکان باشید

تهیه کننده: دکتر شهرزاد تقوی