بیماران سوخته با مشکلات زیاد جسمی و روحی حتی در ارتباط خانوادگی و اجتماعی مواجه می شوند که وظیفه کمیته توانبخشی کمک به بیماران در جهت بازتوانی و برگشت به زندگی قبلی , حفظ کارکرد فردی و اجتماعی است در این راستا و در اولین قدم , انجمن اقدام به برگزاری کلاسهای روانشناسی نموده است . حتی کمیته توانبخشی در نظر دارد با کمک خیرین کارگاه های فن آموزی و درآمدزایی برای بیماران سوخته ایجاد نماید و در ادامه مراحل کاردرمانی – فیزیوتراپی و جراحی پلاستیک در کنار بیماران باشد.

مسئول کمیته توانبخشی: سرکار خانم دکتر عروجی

مسئول تیم حمایت های روانی زیر نظر کمیته توانبخشی: سرکار خانم ضیاء