درجهت کمک به بیماران در طی مراحل درمان , بخصوص زمان بستری , تهیه تجهیزات و لوازمی مثل لباس سوختگی و …. این کمیته سعی می کند با کمک خیرین توانمند قدمهای موثری بردارد .

مسئول کمیته: جناب آقای دکتر پرویزیان