۱ دی روز ملی پیشگیری از سوختگی

سوختگی قابل پیشگیری است، سعی کنیم یاد بگیریم چگونه نسوزیم.
هر سال بیش از ۱۵۰٫۰۰۰ سوختگی در ایران رخ می‌دهد که منجر به ۳٫۰۰۰ مرگ می‌شود.
با معرفی انجمن ققنوس و انتشار اطلاعات مربوط به پیشگیری از سوختگی می‌توانیم به کاهش این آمار کمک کنیم.

#ققنوس
#پیشگیری_از_سوختگی
#۱_دی
#روز_ملی_پیشگیری_از_سوختگی
#ghoghnoos
#ghoghnoosngo