مراقب باشیم کتابی متفاوت برای سلامتی کودکان

 مراقب باشیم منتشر شد
این کتاب که با تلاش توران باقری مسئول کمیته ی پیشگیری از سوختگی انجمن ققنوس و مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه ایران

تالیف گردیده است کوشیده شده است کودک بتواند راههای مراقبت از خود، دیگران و محیط زیست را یاد گرفته و تمرین نماید.

فهرست:

 • بدن من
 • وسایل گرمازا
 • شمع
 • آتش بازی در جشن
 • وسایل آتش‌زا
 • آتش خوب، آتش بد
 • خطر را پیش‌بینی کنیم
 • آتش خبر میدهد
 • خطر!! فرار!!
 • هنگام آتش‌سوزی چه‌کار کنیم؟
 • چیزهایی که در آتش‌سوزی می‌سوزند؟
 • سوختگی چیست؟
  • تهیه شده در:
   موسسه پژوهشی کودکان دنیا، انجمن ققنوس(حمایت از بیماران سوخته)، مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • نویسنده: زهرا فرمانی
  • زیر نظر: محمد جواد فاطمی و توران باقری
  • تصویرگر: سارا نارستان
  • موضوع: آموزش ایمنی
  • تعداد صفحه: ۶۴
  • شابک: ISBN 978-964-7364-88-1
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

photo_2017-03-07_22-42-48 photo_2017-03-07_22-42-56