قدمی نو در راستای توانمند سازی مددجویان سوختگی

تفاهم نامه همکاری مشترک:
به منظور توسعه همکاری های حرفه ای و بهره گیری صحیح از ظرفیت های تخصصی تشکل های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و انجمن حمایت از بیماران سوخته (ققنوس )، تفاهم نامه ای برای همکاری مشترک دو موسسه در زمینه توانمندسازی مددجویان و کارآموزان در بخش های آموزشی، حمایتی، درمانی، کارآفرینی، توانبخشی، بهبود کیفیت تولیدات و غنی سازی اوقات فراغت.

فعالیت های مجتمع رعد:
۱_ آموزش بیماران سوخته ای که از طرف انجمن ققنوس معرفی می شوند (با توجه به شرایط فیزیکی بیمار و رشته های تحصیلی که مجتمع رعد ارائه می دهد)
۲_ فراهم نمودن زمینه ادامه تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی برای بیماران سوخته معرفی شده از طرف انجمن ققنوس (با در اختیار داشتن کارت معلولیت سازمان بهزیستی)
۳_ حمایت از کاریابی و اشتغال بیماران سوخته معرفی شده از سوی انجمن
۴_ برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی مانند (supported employment ) برای اعضای انجمن

فعالیت های انجمن ققنوس
۱_ آموزش پیشگیری از سوختگی به مددجویان، پرسنل و جمعیت داوطلبان و خیرین مجتمع رعد
۲_ همکاری در ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و بازتوانی روانی به مددجویان مرکز رعد (در قالب معرفی مددجویان به واحد بازتوانی انجمن ققنوس یا فراهم کردن زمینه حضور روانشناسان انجمن در مرکز رعد)
۳_ کمک به درمان سوختگی، زخم بستر یا…. مددجویان مرکز رعد
۴_ همکاری در برگزاری همایش های مشترک، جشنواره و بازارچه های خیریه به نفع مددجویان هر دو موسسه

جهت اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم با شماره ۸۸۷۷۰۰۴۹ تماس حاصل نمایید.