توجه به کودکان امری مهم است.

‍ 🔥 انجمن ققنوس

سنین شش ماهگی تا دو سالگى خطرناکترین دوران زندگی
خردسالان در سنین شش ماهگی تا دو سالگی در خطرناکترین دوران زندگی خود از بابت قرار گرفتن در معرض خطرات محیطی داخل منزل می باشند در این سنین کودک در عین حال که توانایی حرکت را پیدا کرده است ولی هیچگونه احساس خطری نسبت به محیط اطراف خود ندارد لذا در صورت عدم نظارت والدین، تمامی عوامل خطرزای محیطی می تواند برای چنین کودکانی بسیارخطرناک تَر باشد. یکی از موارد تکراری سوختگی در اطفالِ سنین شش ماه تا دو سال، حالتی است که کودکِ کنجکاو، دست خود را داخل ظرف غذای داغ یا لیوان چای داغی که روی زمین قرار داده شده است فرو می کند و این امر باعث سوختگی در وی می گردد.
برای پیشگیری از چنین اتفاقی، تنها کافیست که غذای داغ یا چای داغ یا هر مورد داغ دیگر را روی زمین قرار ندهیم و اگر به اجبار چنین اتفاقی افتاد حتماً نظارت بزرگترها بر چنین کودکانی افزوده گردد برای مثال آن دسته افرادی که در هنگام غذا خوردن ، بر روی زمین سفره پهن می کنند و ظرف داغِ غذا را روی زمین می گذارند باید نظارت دقیقتری به کودکان خود داشته باشند تا به این ظرفِ داغ نزدیک نشوند . یادمان باشد یک لحظه غفلت می تواند باعث یک عمر پشیمانی شود.

#انجمن_حمايت_از_بيماران_سوخته
#پيشگيرى
#آموزش
#سوختگى
#کودک
#زندگی

🆔 https://t.me/ghoghnoosngo