انجمن ققنوس (خیرین نیکوکار حامی بیماران سوخته)

🌹 انجمن ققنوس

🙏کار نیک تا ابد در بین انسان‌ها به یاد می ماند.

بازدید اعضای انجمن ققنوس به همراه خیرین مهربان و اهدا پتو، کتاب، اسباب بازی برای کودکان بخش سوختگی بیمارستان شهدای یافت آباد🌸🌸

#انجمن_ققنوس
#جمعیت_حمایت_از_بیماران_سوخته
#خیرین
#بیمارستان
#فرهنگ_سازی

🆔 https://t.me/ghoghnoosngo

WhatsApp Image 2019-10-23 at 11.35.00

WhatsApp Image 2019-10-23 at 13.05.12

WhatsApp Image 2019-10-23 at 13.43.32