عموهای فتیله ای با ملاقات از انجمن سوختگی ققنوس دل بچه های سوخته را غرق شادی کردند. به جمعیت حمایت از بیماران سوخته بپیوندید  شماره تماس : ۸۸۷۷۰۰۴۹