دست نوشته ها Archive

روز پزشک

🙏 انجمن ققنوس پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می
ادامه مطلب