مطالب آموزشی Archive

بایدها و نبایدهای سوختگی

  کارهایی که هنگام سوختگی نباید انجام داد: نبایددرمحل سوختگی شدیدازپماد٬کره٬یخ٬دارو٬خمیردندان٬کرم٬اسپریهای روغنی ویاهرگونه درمان خانگی استفاده کرد نبایدبه محل سوختگی فوت کردویابه سمت آن سرفه کردیانفس کشید نبایدتاولهای
ادامه مطلب