جدید ترین ها

گزارش جلسه انجمن با دکتر ایازی ، قائم مقام محترم وزارت بهداشت در امور انجمن ها

در تاریخ ۹۴/۰۲/۲۷ جلسه ای باحضور اعضای انجمن دکتر فاطمی ،دکتر سروش،دکتر مومنی،خانم باقری،خانم امینی،خانم عراقی،آقای صیقلی با دکتر ایازی ، قائم مقام وزیر در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمان
ادامه مطلب